Vojenská lázenská a rekreacní zarízení
© 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec
www.44lmopr.army.cz
RSS Feed
Jihočeské setkání výsadkových veteránů

Od 27. do 29.8.2014 měl 44.lmopr možnost hostit Jihočeské setkání klubů vojenských výsadkových veteránů konané pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Petra Pavla. Setkání se zůčastnilo na dvě stovky bývalých výsadkářů z České republiky a Slovenska.

Foto: Josef Böhm

Vzpomenutí na leteckou bitvu nad Jindřichohradeckem

V sobotu 23.8. 2014 se v Jindřichově Hradci u příležitosti 70. výročí bitvy nad Jindřichohradeckem spojené s již 21. setkáním válečných a poválečných letců a leteckým dnem. Nejprve došlo v obci Člunek k odhalení pamětní desky posádce letounu B-24 Liberator "Sans Souci" , kterou společně odhalili generál Emil Boček, plukovník Alois Dubec, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a místostarostka Člunku Jarmila Hudečková. Poté proběhlo položení věnců a kytic u Památníku letců na Nábřeží Ladislava stehny. Celá akce byla korunována leteckým dnem na jindřichohradeckém letišti.

Fotografie z www.j-hradec.info ke shlédnutí zde

Pozvánka

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Českou Kanadou v kanadách 2014 se blíží

Dne 6. září 2014 se bude konat další ročník oblíbeního dálkového pochodu Českou Kanadou v kanadách. Široká veřejnost je vítána. Vše podstatné se dozvíte z propozic pochodu, které jsou ke tažení zde:

Propozice pochodu.pdf

Přihláška.xls

Trasy a mapy.pdf

Výročí úmrtí generála Ereta

Posledního březnového dne v 11 hodin proběhl na hřbitově v Dýšině vzpomínkový akt u příležitosti 11. výročí úmrtí patrona 44. lehkého motorizovaného praporu - brigádního generála Josefa Ereta. Akce se zúčastnili příbuzní pana generála, zástupci 44.lmopr, klubu výsadkových veteránů a Československé obce legionářské.

Ocenění našich vojáků

Ve středu 12. února 2014 proběhl u 44. lmopr slavnostní nástup u příležitosti dekorování dvou našich příslušníků Pamětním odznakem Generála Rudolfa Medka. Oceněnými byl mjr. Přemysl Tuček a rtm. Jaroslav Janko. Odznak převzali z rukou plk. Pavla Löfflera a nprap. Leoše Krejči z Vojenského historického ústavu.

Generál Rudolf Medek byl prvním ředitelem Památníku osvobozeni, jehož je dnes VHU přímým pokračovatelem. Odznak je udělován zejména za přínos v oblasti zvláště českých nebo československých vojenských dějin, za podporu tradic v AČR atd.

Slavnostní nástup 25. října

Dne 25. října 2013 se konal u příležitosti vzniku samostatné ČSR slavnostní nástup praporu. Po přečtení rozkazu ministra obrany k tomuto významnému státnímu svátku vyhlásila náčelnice personální skupiny rozkaz ministra obrany k udělení medailí příslušníkům 44. lehkého motorizovaného praporu za službu v ozbrojených silách. Po udělení medailí velitel praporu udělil třídnosti řidič III třídy a střelec III. třídy vojákům, kteří prokázali dovednosti a znalosti nutné k získání třídností.
Poté udělil velitel 44.lmopr pplk. Ing. Štěpánek podle bodu 2.6 Pravidel pro udělování pamětního odznaku podplukovníkovi generálního štábu Romanu NÁHONČÍKOVI, historicky prvnímu veliteli 44.lmopr, Pamětní odznak brigádního generála Josefa ERETA s pořadovým číslem 001 za mimořádné zásluhy o rozvoj 44. lehkého motorizovaného praporu.


Když české jednotky spolupracují

Večer před závěrečným slavnostním nástupem 11. jednotky PRT (provinční rekonstrukční tým) Logar v Jindřichově Hradci předali zástupci vojáků rodině svého kolegy v tíživé životní situaci společnou finanční sbírku 11. jednotky PRT a 1. jednotky MAT (vojenský poradní tým) Logar.V letošním roce se na základně Shank v afghánské provincii Logar sešly dvě samostatné jednotky. 11. jednotka PRT, která se vrátila v červenci zpět do vlasti, a 1. jednotka MAT, která dosud plní úkoly v Afghánistánu. Společné pro obě jednotky bylo jejich složení. Jádro jedné i druhé jednotky bylo totiž postaveno z vojáků 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce. Když potom vznikla v průběhu mise....VÍCE ZDE

Slavnostní nástup 11. PRT

Dne 19. července 2013 se na jindřichohradeckém náměstí Míru uskutečnil nástup jednotky 11. PRT (provinční rekonstrukční tým) po návratu z mise v Afghánistánu. Jádro jednotky tvořili vojáci ze 44. lmopr doplnění  o specialisty z oborů jimiž náš prapor nedisponuje.
Nástupu se jako významní hosté zúčastnila se jako hosté zúčastnili mimo jiné se jako významní hosté zúčastnili mimo jiné náměstkyně ministra obrany Lenka PTÁČKOVÁ MELICHAROVÁ, poslanec Vítězslav JANDÁK, zástupce náčelníka Generálního štábu ředitel SOC MO genmjr. Ing. Aleš Opata, velitel Pozemních sil genmjr. Ing. Ján GURNÍK, velitel 4. brigády rychlého nasazení plk. gšt. Ing. Miroslav HLAVÁČ, náčelník štábu 4. brn ( a bývalý velitel 44.lmopr) pplk. Ing. Roman NÁHONČÍK, starosta Jindřichova Hradce... více ZDE

Českou Kanadou v kanadách

Již VIII. ročník populárního pochodu ČESKOU KANADOU V KANADÁCH je za dveřmi. Jestli máte zájem se jej zúčastnit, stáhněte si ve formátu .zip propozice a další materiály a postupujte dle pokynů :-)

Propozice.zip

11. jednotka PRT naposledy pohromadě
V neděli se na základně Shank v Afghánistánu konal slavnostní nástup 11. jednotky PRT.Za přítomnosti zástupkyně velvyslance paní Kateřiny Kuncové, zástupce velícího generála pro koaliční vojska brigádního generála Andrzeje Knapa a dalších vzácných hostů proběhlo slavnostní ukončení úkolu jednotky zde na základně Shank a dekorování vojáků medailemi NATO. V rámci nástupu promluvil velitel 6. úkolového uskupení AČR ISAF plukovník Jaroslav Trakal, pod kterého 11. jednotka PRT zde v Afghánistánu patřila... Více ZDE
Setkání "těch" co zůstali doma

V pátek 6. června se na Útvarovém klubu konalo ojedinělé setkání rodin vojáků, kteří v současné době slouží v misi v Afgánistánu. Sešlo se sedmnáct rodin.O svých zkušenostech z mise pověděli ti nejpovolanější. Kpt. Ing. Daniel Cekul a rtm. Luboš Dejmek, kteří se nedávno vrátili domů.

V průběhu programu se podařilo navázat spojení s velitelem skupiny MAT (Military Advisory Team – Armádní poradní tým) nasazené v okrsku Logar. ...Více ZDE

Další ročník soutěže "O pohár velitele posádky" se blíží
Dne 18.5. se bude konat další ročník střelecké soutěže "O pohár velitele posádky" . Propozice si můžete stáhnout ve formátu PDF ZDE a přihlášku ZDE.
Medevac za zády je jistota

Vojáci 11. jednotky PRT, kteří ukončují působení provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Logar, prošli v minulých dnech společným nácvikem letecké evakuace zraněného vojáka z případného prostoru incidentu do bezpečí základny (tzv. MEDEVAC). Úvodní hodina na učebně byla prvním, ale také posledním teoretickým zaměstnáním náročného dne. Po ní už následovala cesta na letiště přímo ke stojánce amerického vrtulníku určeného pro přepravy zraněných. Zde nás čekal víceúčelový vrtulník Sikorski UH-60 M známý pod názvem Black Hawk a kolem něj čtyřčlenná osádka amerických vojáků, připravená předvést schopnosti... Více ZDE

Doplňovací intenzivní výcvik
Ve dnech 11.2 – 15.2. 2013 proběhl Doplňující intenzivní výcvik pro nováčky ve Výcvikovém školícím zařízení Eduard v Krušných horách. Kurz vedl por. Mgr. Pavel Dufek, který spolu s ostatními instruktory připravil pestrý a náročný program.Vojáci byli cvičeni hned v několika tématických okruzích... Více ZDE
Hokej u 44. lmopr
Historie klubu ledního hokeje se začala psát teprve koncem roku 2011, kdy se podařilo jako jednu ze sportovních aktivit útvaru prosadit v naší zemi velmi populární kolektivní sport - lední hokej. I přes počáteční porodní problémy a zejména malou účast zájem o tento sport vzrostl a začaly pravidelné tréninky. Po krátké přípravě jsme absolvovali první přátelské utkání se spolubojovníky z Chrudimi, které jsme po tvrdém boji zdolali 6:3. Tento obrovský počáteční úspěchu a zjištění, že jsme rovnocennými soupeři nejenom na bojišti, ale i na kluzišti, bylo hnací silou nejenom pro nás, ale i pro zatím..
Jednotka MAT ukončila přípravu do ISAF
Vyvedením do VVP Boletic a štábním nácvikem ukončila 1. jednotka MAT (military advisor team) poslední fázi přípravy před nasazením do mise ISAF v Afghánské provincii Logar. I přes nepříznivé, takřka kalamitní, klimatické podmínky byla na SBV Třebovice provedena série střeleckých příprav. Příslušníci kontingentu měli možnost ověřit zkušenosti získané v průběhu přípravy ve střelbě. Na pěti současně střílejících pracovištích proběhly střelby z ručních zbraní, automatických granátometů AGS-17, odstřelovačských pušek Sako TRG-22 či FALCON... Více ZDE
Zvláštní kontrola ředitele SOC v Jindřichově Hradci
Dne 9.1.2013 prošli vojáci 11. jednotky PRT (Provinční rekonstrukční tým) Logar závěrečnou kontrolou ředitele Stálého operačního centra (SOC) generálmajora Opaty. Při zvláštní kontrole komise konstatovala, že všechny úkoly stanovené plánem přípravy byly splněny. Zároveň řediteli SOC doporučila převzít 11. jednotku PRT Logar do své podřízenosti. Tímto aktem končí celá půlroční příprava kontingentu, který dosáhl...VÍCE...
TOPlist