Home page > Aktuality > Pietní setkání u hrobu brigádního generála Josefa Ereta

Pietní setkání u hrobu brigádního generála Josefa Ereta

V pondělí 15. března na hřbitově v Dýšině se zástupci jindřichohradeckého praporu sešli s  příbuznými generála Josefa Ereta, aby si připomněli jeho jméno.

 

Pietní akt začal položením věnce. Za 44. lehký motorizovaný prapor přinesl věnec vrchní praporčík Pavel Ďucha společně s velitelem útvaru pplk. gšt. Milanem Zvirinským. Pieta proběhla pouze za přítomnosti příbuzných generála Ereta pana Pavla Ereta, Jitky Fastové a dalších příbuzných.

 

Generál Eret působil ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Jako velitelpěšího pluku 29 „Plukovníka Josefa Jiřího Švece“v Jindřichově Hradci prožil období mobilizace.Během války působil v domácím odboji. Aktivně připravoval květnové povstání 1945, během kterého veleloperacím na Praze-Západ. Narodil se 30. října 1892 a zemřel v exilu (USA) 15. března 1973.

 

Bohužel u hrobu tohoto vzácného člověka se sešel pouze úzký okruh příbuzných společně s velitelem útvaru a vrchním praporčíkem. Nízký počet přítomných zapříčinila mimořádná opatření v zemi v souvislosti se šířením koronaviru COVID 19. Pavel Eret proto při závěrečném poděkovánívyslovil přání, abychom se v příštím roce v Dýšině sešli ve zdraví a hojném počtu.

 

44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci již 10 let nese ve svém čestném názvu jméno brigádního generála Josefa Ereta. Čest jeho památce.

Nahoru